Wirtschaftskammern Österreichs
WKO Online Ratgeber

Personenbetreuung

Jako domácí pečovatel/ka v Rakousku jste ve většině případů osobou samostatně výdělečnou činnou a jste povinen/povinna se v Rakousku jako domácí pečovatel/ka přihlásit. Stanete se tak automaticky členem Wirtschaftskammer (hospodářské komory), která zastupuje vaše zákonné zájmy.

Tento on-line rádce vám individuálně zodpoví některé z vašich dotazů a nabídne vám formuláře a kontaktní adresy.

Hodně úspěchů!

Social-Media-Dienste deaktivieren
Offenlegung | Datenschutzerklärung | © WKO |
Cookie-Einstellungen | Technische Umsetzung durch 3i Software