Wirtschaftskammern Österreichs
WKO Online Ratgeber

Personenbetreuung

Vairumā gadījumu personu aprūpētāji darbojas pašnodarbinātas personas statusā un šāda darbība Austrijā ir jāreģistrē kā saimnieciskā darbība. Tādējādi jūs automātiski kļūstat par Austrijas Ekonomikas palātas (Wirtschaftskammer) – jūsu likumīgā interešu pārstāvība – biedru.

Šī tiešsaistes rokasgrāmata sniegs jums individuālas atbildes uz daudziem jūsu jautājumiem, kā arī jūs tajā atradīsiet veidlapas un nepieciešamo kontaktinformāciju.

Vēlam veiksmi!

Social-Media-Dienste deaktivieren
Offenlegung | Datenschutzerklärung | © WKO |
Cookie-Einstellungen | Technische Umsetzung durch 3i Software